فارسی فارسی
   

met[LOG]

0 بازنگری ها |  ارائه نظریه

Small 3.4-channel data logger with serial interface and connectionon to the LAN (Ethernet). The new met[LOG] and LAMBRECHT meteo sensors (rain[e], EOLOS, ARCO, THP, WENTO) operational through auto-configuration at just one push of a button. Alarm

PH 330i

0 بازنگری ها |  ارائه نظریه

WTW 330i Handheld pH Meter A robust and waterproof battery-operated pH/mV meter with built in datalogger and real-time clock. Optimized for on-site and field use, but also can be used in the laboratory.

PLS

0 بازنگری ها |  ارائه نظریه

Robust ceramic pressure transducer for water level measurement

PreLOG precipitation station

0 بازنگری ها |  ارائه نظریه

Stand alone, solar powered precipitation measuring station with the new data logger PreLOG. Data is sent via GPRS by the integrated modem. The perfect station for: meteorological and hydrological application agriculture irrigations

Q Liner2

0 بازنگری ها |  ارائه نظریه

Acoustic Doppler Current Profiler for surface water discharge measurement

RLS

0 بازنگری ها |  ارائه نظریه

فنآوری راداری کم مصرف برای اندازه گیری سطح آب بدون تماس مستقیم

SENSION 1 -pH METER

0 بازنگری ها |  ارائه نظریه

The Hach SensION1 Portable pH Meter is a basic inexpensive meter which produces reliable result

Sinus

0 بازنگری ها |  ارائه نظریه

Sinus Wireless Weather Station Silver outdoor temperature humidity weather forecast rainfall quantity storm warning