فارسی فارسی
   

مولتی متر دیجیتال 1009

0 بازنگری ها |  ارائه نظریه

مولتی متر دیجیتال

14.22 Soil Moisture

0 بازنگری ها |  ارائه نظریه

Eijkelkamp 14.22 Soil Moisture Measuring System With Gypsum Blocks

14521&14522

0 بازنگری ها |  ارائه نظریه

of the wind sensors meets the challenge of highest reliability over a very large measuring range. Two versions are available with regard to power supply and signal output. The design is not only aerodynamically optimised, but also effectuates extremely good

15189

0 بازنگری ها |  ارائه نظریه

now available with serial interface. The resistent and beautifully designed sensor has an additional linearised pulse output for high accuracy and easy connection to external data loggers. This new sensor provides intensity adjusted measurement of

تشعشع نگار16103

0 بازنگری ها |  ارائه نظریه

and in a sunny spot the pyranometer (16103.3) is in an ideal location. The determination of global radiation is performed by thermal difference measurement by means of a thermopile, which comprises high-quality thermocouples. The glass dome above it protects

میگر 3127

0 بازنگری ها |  ارائه نظریه

میگر یا تستر عایق دیجیتال 5 کیلو ولت

4105A ارت تستر

0 بازنگری ها |  ارائه نظریه

ارت تستر

ارت تستر 4200

0 بازنگری ها |  ارائه نظریه

ارت تستر دیجیتال کلمپی